Przewodniki po polskich drogach wodnych zostały wyróżnione nagrodą
PRZYJAZNEGO BRZEGU 2013
ŻUŁAWY

Pomorski Szlak Żeglarski

W trakcie opracowania:

  • RZEKI DELTY WISŁY - Nogat, Cieplicówka, Wisła Królewiecka, Kanał Drzewny, Wisła Elbląska, Szkaprawa.

  • PO WODACH GDAŃSKA - Martwa Wisła, Błotnik, Górki Zachodnie, Gdańsk Stare Miasto, Wisłoujœcie, Motława.

  • WEZEŁ ELBLĄSKI- Zatoka Elbląska, Kanał Jagielloński, Rzeka Elbląg, Jezioro Druzno.

  • PORTY ZALEWU WIŚLANEGO - Elbląg, Krynica Morska, Kąty Rybackie, Piaski, Nowa Pasłęka, Tolkmicko, Kadyny, Frombork.


W trakcie opracowania.NOTEĆ, WARTA, E70

Międzynarodowa Droga Wodna E70
odc. od Bydgoszczy do Kostrzyna

Czwarty KATALOG MAP DLA WODNIAKÓW, obejmuje odcinek MDW – E70 od Kanału Bydgoskiego do Kostrzyna. Czyli popłyniemy Kanałem Bydgoskim do Nakła i dalej Notecią do Santoka i Wartą do Kostrzyna nad Odrą - łącznie prawie 300 km szlaku.

Podobnie jak poprzednie opracowania również i to (oprócz 22 map w skali
1:35 000), zawiera opisy i praktyczne informacje, potrzebne wodniakom do pokonania tego szlaku. Czyli głębokości tranzytowe, miejsca postoju, śluzy, przeszkody nawigacyjne, itp. Na fotografiach w ramce obok mapy, znajdą się fotografie budowli hydrotechnicznych i informacje o utrudnieniach nawiga-
cyjnych, odpowiednio zorientowane odnośnikami do mapy. Oczywiście nie zabraknie informacji o godzinach otwarcia oraz telefonów do obsługi śluz, portów, przystani, punktów informacji turystycznej, a także kontaktów do nadzorów wodnych oraz telefonów alarmowych. A także opis atrakcji turystycznych w miejscowościach położonych wzdłuż szlaku, wszystko "zorientowane" do bieżącego kilometrażu drogi wodnej. Ostatnia część przewodnika to historia tej drogi wodnej i odrobina refleksji z tą historią związanej.

Opracowanie wykonano w formie arkuszy (84 strony) o wymiarach 220 x 405 mm, połączonych metalową spiralą.

WARUNKI ZAKUPU

Cena: 100,00 zł + koszt przesyłki.

Tel. 510 949 296 /Roman Zamyœlewski/

   e-mail: turystykawodna.pl@gmail.comwisła

BYDGOSKI WĘZEŁ WODNY (BWW)

To trzeci z serii przewodników przygotowanych i opracowanych przez nasze Stowarzyszenie.

Treści map przedstawiają elementy tematycznie związane z żeglugą, ułatwiają- ce poruszanie się po drodze wodnej: głębokości tranzytowe, miejsca postojowe, atrakcje turystyczne, oznakowanie nawigacyjne, oraz informacje decydujące
o drożności drogi wodnej: przejścia pod mostami, sieciami energetycznymi
i przejścia przez śluzy.

Część opisowa zawiera historię związku Bydgoszczy z Brdą i Wisłą. Miasto posiada stare- średniowieczne tradycje żeglugi śródlądowej. To historia miasta / portu, który przez całe wieki dla Kujaw i Wielkopolski był polską bramą na morze, a dla miasta dobroczyńcą i żywicielem. Po wybudowaniu Kanału Bydgoskiego łączącego Noteć z Brdą, miasto stało się poważnym między- narodowym ośrodkiem portowym. Kanał tworzył fragment pomostu wodnego łączącego dwa historyczne centra Prus: Berlin z Królewcem. A droga wodna wschód - zachód była podstawowym szlakiem transportowo - komunikacyjnym “budującym” potęgę gospodarczą Rzeszy Niemieckiej. Dzisiaj jesteśmy krajem Unii Europejskiej i w zintegrowanej Europie połączenie dwóch polskich rzek, ponownie nabrało charakteru międzynarodowego.

Opracowanie wykonano w formie arkuszy (68 stron) o wymiarach 220 x 405 mm, połączonych metalową spiralą. Ze względu na dużą ilość szczegółów zastosowano skalę map 1: 15 000 zapewniającą w sposób czytelny przedstawienie maksimum informacji.


WARUNKI ZAKUPU

Cena: 70,00 zł + koszt przesyłki.

Tel. 510 949 296 /Roman Zamyœlewski/

   e-mail: turystykawodna.pl@gmail.comwisła

WISŁA OD WŁOCŁAWKA DO BIAŁEJ GÓRY (km 673 - 890 )

To publikacja, która zabierze Was w ponad 200 km podróż po Dolnej Wiśle. Popłyniecie poprzez jeden z ciekawszych pod względem krajoznawczym zakątków Polski, napotykacie tu znakomite zabytki kultury materialnej: stare, prehistoryczne grodziska z historią ginącą w mrokach dziejów, średniowieczne gotyckie zamki. Pruskie XIX wieczne fortyfikacje i twierdze w Toruniu, Chełmnie czy Grudziądzu stanowiące elementy linii obrony dolnej Wisły.

Paradoksalnie, Dolna Wisła pomimo wielowiekowej ingerencji człowieka, która całkowicie zmienienia charakter rzeki, urzeka dzisiaj bogactwem i pięknem przyrody, zachowało się w przestrzeni tzw. międzywala wiele elementów starorzeczy, miejsc podmokłych i zadrzewionych. O wartości przyrodniczej tego odcinka Wisły świadczą liczne rezerwaty i obszary chronione, poczynając od Włocławka do Białej Góry ponad 20 tego typu obiektów.

Opracowanie wykonano w formie arkuszy (62 strony) o wymiarach 220 x 405 mm, połączonych metalową spiralą. Skala map 1: 35 000 zapewnia w sposób czytelny przedstawienie maksimum informacji, pozwalając jednocześnie uniknąć niedokładności związanych ze skalą.

Album map/przewodnik przeznaczony jest dla tak zwanej „dużej” turystyki wodnej - jachty motorowe, jachty żaglowe, statki pasażerskie. Treści map przedstawiają elementy tematycznie związane z żeglugą, ułatwiające poruszanie się po drodze wodnej: głębokości tranzytowe, miejsca postojowe, kotwicowiska, oznakowanie nawigacyjne, oraz informacje decydujące o drożności drogi wodnej: przejścia pod mostami, sieciami energetycznymi, przejścia przez śluzy.

WARUNKI ZAKUPU


Cena: 100,00 zł + koszt przesyłki.

Tel. 510 949 296 /Roman Zamyœlewski/

   e-mail: turystykawodna.pl@gmail.comwisła

BYDGOSKI WĘZEŁ WODNY
"WODA" W GRANICACH MIASTA

W roku 2009 na zlecenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy Stowarzyszenie opracowało "KATALOG MAP DLA WODNIAKÓW" obejmujący: Wisłę odcinek Toruń - Bydgoszcz (km 719-781) oraz Brdę i Kanał Bydgoski w obrębie granic miasta Bydgoszczy.

"KATALOG ..." wydano w nakładzie 1500 egz. a w roku 2010 w związku z wyczerpaniem nakładu wydano następne 3000 egz.


Tutaj możesz pobrać mapki obejmujące Wisłę ---» (pdf 35,1 MB)

Ze względu na dosyć duże rozmiary dokumentów (łącznie 35 MB) PDF folder został podzielony na kilka części:

   okładka
   symbole
   znaki żeglugowe
   przeglądówka trasy
   opis trasy
   str.4
   str.5
   str.6
   str.7
   str.8
   str.9
   okładka końcowa


NKŁAD WYCZERPANY


   e-mail: turystykawodna.pl@gmail.com

NAPISALI O NAS


     

     

        DO POBRANIA


STRONA GŁÓWNA
www.turystykawodna.pl